Pass

Ừm thì mình là con người lười nên truyện sẽ khum có pass mấy ( hoặc khum có )

Ít nhất trong một bộ sẽ có 5-6 chương đặt pass

Gợi ý thì nằm ở chương trước chương có pass

Viết thường, không dấu, không cách

*Đừng reup* nếu mình thấy truyện nhà mình bj reup thì mình sẽ đặt lại pass và đặt hết pass của bộ đó( trừ chương 1 ). Mình đã đặt lại pass mà vẫn bị reup thì mình sẽ khóa luôn bộ đó lại:333. Ai muốn đọc ở đâu thì đọc

Dương nhiên là mình vẫn sẽ mở lại( nhưng khi nào thì tùy bản thân cách bạn rồi)

Và cuối cùng là Chuyên mục 3 không

Không reup

Không shrae pass

không hỏi mình kiểu ” bạn ơi mình xin pass “

Thân!

Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia
%d người thích bài này: